CHÚNG TÔI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN

Halal - Jakim

Chứng chỉ

Halal – Mui

Chứng chỉ

True Source

Chứng chỉ

ISO

Chứng chỉ

ATTP

Chứng chỉ

FSSC

Chứng chỉ

Chứng chỉ Halal - Jakim

Chứng chỉ Halal đáp ứng yêu cầu khi xuất khẩu vào các quốc gia Hồi Giáo. Hiện có 3 chương trình chứng nhận tùy thuộc thị trường xuất khẩu, là Halal - Jakim, Halal - Mui, Halal - GCC. Chứng chỉ Halal – Jakim dành cho thị trường Maylaysia. Trải qua đánh giá hồ sơ, kiểm tra cơ sở sản xuất và thẩm tra thật kỹ càng, Phong sơn mới được văn phòng chứng nhận Halal - HCA đánh giá phù hợp và cấp giấy chứng nhận.

Chứng chỉ Halal – Mui

Chứng chỉ Halal đáp ứng yêu cầu khi xuất khẩu vào các quốc gia Hồi Giáo. Hiện có 3 chương trình chứng nhận tùy thuộc thị trường xuất khẩu, là Halal – Jakim, Halal – Mui, Halal – GCC. Chứng chỉ Halal – Mui dành cho thị trường Indonesia. Trải qua đánh giá hồ sơ, kiểm tra cơ sở sản xuất và thẩm tra thật kỹ càng, Phong sơn mới được văn phòng chứng nhận Halal - HCA đánh giá phù hợp và cấp giấy chứng nhận.

Chứng chỉ True Source

Mật ong của Phong Sơn được kiểm tra chặt chẽ từ nguyên liệu đến thành phẩm. Chúng tôi có thể truy xuất trở lại nguồn gốc nguồn mật nguyên liệu cũng như người cung cấp, từ đó đánh giá và tránh được những rủi ro nhỏ nhất trong qui trình thu mua và sản xuất. Có chứng chỉ True Source, giúp chúng tôi có một lợi thế rất lớn trong việc xuất khẩu mật ong vào Mỹ - thị trường chính của ngành mật Việt Nam

Chứng chỉ ISO 22000:2005

An toàn thực phẩm là mối quan tâm toàn cầu. ISO 22000: 2005 là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận rằng một tổ chức có khả năng kiểm soát các mối nguy để đảm bảo thực phẩm an toàn. Tiêu chuẩn này tích hợp các nguyên tắc của hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point) do ủy ban Codex Alimentarius xây dựng.

Giấy chứng nhận cơ sở có đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cơ sở nhà máy của Phong Sơn được Cục Thú Y chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất kinh doanh mật ong. Cơ quan giám sát là các cơ quan chuyên ngành thú y được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong nuôi ong, thu gom, chế biến, kinh doanh mật ong. Một trong những điều kiện bắt buộc để xuất khẩu mật ong là phải có chứng nhận này.

Chứng chỉ FSSC

Gửi tin nhắn