Bài viết

Sữa ong chúa là gì?

Sữa ong chúa chứa khoảng 60-70% nước, 12-15% protein, 10-16% đường, 3-6% chất béo và 2-3% vitamin, muối và các axit amin. Thành phần của nó thay đổi tùy thuộc vào địa lý và khí hậu.

Xem thêm

Gửi tin nhắn